7.77. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 16 cm, Wiedząc, że pole tego trójkąta jest równe 120 cm ^ 2 , oblicz: a) długość ramienia, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.77. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 16 cm, Wiedząc, że pole tego trójkąta jest równe 120 cm ^ 2 , oblicz: a) długość ramienia, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.