7.78. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 32 cm, a cosinus kąta przy podstawie jest równy 0,8. Oblicz: a) pole tego trójkąta, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.78. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 32 cm, a cosinus kąta przy podstawie jest równy 0,8. Oblicz: a) pole tego trójkąta, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.