7.79. W trójkącie dwa boki mają długość 15 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 12,5 cm. Wiedząc, że pole trójkąta jest równe wyznacz: 108 cm ^ 2 a) długość podstawy tego trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

7.79. W trójkącie dwa boki mają długość 15 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 12,5 cm. Wiedząc, że pole trójkąta jest równe wyznacz: 108 cm ^ 2 a) długość podstawy tego trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.