7.80. W trojkącie ABC prowadzimy dwusieczne kątów Bic, które przecinają D

7.80. W trojkącie ABC prowadzimy dwusieczne kątów Bic, które przecinają D