7.85. Boki trójkąta mają długość 21 cm, 17 cm, 10 cm. Oblicz: a) pole trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.85. Boki trójkąta mają długość 21 cm, 17 cm, 10 cm. Oblicz: a) pole trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.