7.86. Boki trójkąta mają długość 25 cm, 39 cm, 56 cm. Oblicz: a) wysokości tego trójkąta, b) sinus najmniejszego kąta, c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

7.86. Boki trójkąta mają długość 25 cm, 39 cm, 56 cm. Oblicz: a) wysokości tego trójkąta, b) sinus najmniejszego kąta, c) promień okręgu opisanego na tym trójkącie.