7.87. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 8 cm. W trójkąt ten wpisano okrąg. Punkty D i E są punktami styczności wiednio z ramionami AC i BC tego trójkąta, przy czym |DC| + |CE| = |DA| + |AB| + |BE| . Oblicz: a) pole trójkąta ABC, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. okręgu, odpo a jego pole jest rów pole jest

7.87. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 8 cm. W trójkąt ten wpisano okrąg. Punkty D i E są punktami styczności wiednio z ramionami AC i BC tego trójkąta, przy czym |DC| + |CE| = |DA| + |AB| + |BE| . Oblicz: a) pole trójkąta ABC, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. okręgu, odpo a jego pole jest rów pole jest