7.88. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 8 cm i 6 cm. Przez wierzchołek kąta prostego poprowadzono prostą, na dwa trójkąty o równych obwodach. Oblicz: która podzieliła ten trójkąt a) pola powstałych trójkątów, b) stosunek promieni okręgów wpisanych w te trójkąty. Pola trójkątów podobnych

7.88. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 8 cm i 6 cm. Przez wierzchołek kąta prostego poprowadzono prostą, na dwa trójkąty o równych obwodach. Oblicz: która podzieliła ten trójkąt a) pola powstałych trójkątów, b) stosunek promieni okręgów wpisanych w te trójkąty. Pola trójkątów podobnych