7.90. Trójkąt ABC ma obwód równy 33 cm, a jego pole wynosi 18 cm ^ 2 . Oblicz ob wód trójkąta A 1 B 1 C 1 jest równe 2 cm ^ 2 . , podobnego do trójkąta ABC wiedząc, że pole trójkąta A 1 B 1 C

7.90. Trójkąt ABC ma obwód równy 33 cm, a jego pole wynosi 18 cm ^ 2 . Oblicz ob wód trójkąta A 1 B 1 C 1 jest równe 2 cm ^ 2 . , podobnego do trójkąta ABC wiedząc, że pole trójkąta A 1 B 1 C