7.91. Odcinek A 1 B 1 jest równoległy do odcinka AB. Na podstawie danych na ry sunku oblicz stosunek pola trójkąta A 1 B 1 C do pola trójkąta ABC. a) b) beta n 2,5 B 1; B 1 c) 2a 8 1 30 d) A 1 B 1 C; A 1; 8 1 B в

7.91. Odcinek A 1 B 1 jest równoległy do odcinka AB. Na podstawie danych na ry sunku oblicz stosunek pola trójkąta A 1 B 1 C do pola trójkąta ABC. a) b) beta n 2,5 B 1; B 1 c) 2a 8 1 30 d) A 1 B 1 C; A 1; 8 1 B в