7.92. Podstawa AB trójkąta ABC ma długość 24 cm. Na boku AC zaznaczono punkty A 1 ,A 2 , a na boku BC punkty B 1 ,B 2 w taki sposób, że A 1 B 1 ||AB i A 2 B 2 ||A . Wiedząc, że |A 1 B 1 |=8 cm , |A 2 B 2 |=20cm a) trójkątów A 1 B 1 C,A 2 B 2 C i ABC , oblicz stosunek pól: b) wielokątów A 1 B 1 C,A 2 B 2 B 1 A,i ABB 2 A 2

7.92. Podstawa AB trójkąta ABC ma długość 24 cm. Na boku AC zaznaczono punkty A 1 ,A 2 , a na boku BC punkty B 1 ,B 2 w taki sposób, że A 1 B 1 ||AB i A 2 B 2 ||A . Wiedząc, że |A 1 B 1 |=8 cm , |A 2 B 2 |=20cm a) trójkątów A 1 B 1 C,A 2 B 2 C i ABC , oblicz stosunek pól: b) wielokątów A 1 B 1 C,A 2 B 2 B 1 A,i ABB 2 A 2