7.93. W trójkącie ostrokątnym poprowadzono dwie proste równoległe do podsta wy, które podzieliły wysokość trójkąta opuszczoną na równej długości. Oblicz stosunek pól powstałych w w tę podstawę na trzy odcink yniku tego podziału figu

 7.93. W trójkącie ostrokątnym poprowadzono dwie proste równoległe do podsta wy, które podzieliły wysokość trójkąta opuszczoną na równej długości. Oblicz stosunek pól powstałych w w tę podstawę na trzy odcink yniku tego podziału figu