7.92. W prostokącie ABCD bok AB ma długość 10 cm, a bok BC ma DC obrano punkt E tak, że DEl:|EC]:4 . Czy trójkąt ABE jest prostokątny? Odpo 4 cm. Na boku wiedź uzasadnij.

 7.92. W prostokącie ABCD bok AB ma długość 10 cm, a bok BC ma DC obrano punkt E tak, że DEl:|EC]:4 . Czy trójkąt ABE jest prostokątny? Odpo 4 cm. Na boku wiedź uzasadnij.