7.93. Dane są odcinki o długościach a ib, a > b . Skonstruuj odcinek, którego dłu gość jest równa: a) a * sqrt(2) b) b * sqrt(12) c) 0, 5sqrt(a ^ 2 + b ^ 2) d) 1/3 * sqrt(a ^ 2 – b ^ 2)

7.93. Dane są odcinki o długościach a ib, a > b . Skonstruuj odcinek, którego dłu gość jest równa: a) a * sqrt(2) b) b * sqrt(12) c) 0, 5sqrt(a ^ 2 + b ^ 2) d) 1/3 * sqrt(a ^ 2 – b ^ 2)