7.95. Odcinki KL i MN są równoległe do podstawy AB trójkąta ABC. Sto sunek pól figur KLC, MNLK i ABNM w podanej kolejności wynosi 1/8 : 7. Oblicz |KL| / |MN| / |AB|

7.95. Odcinki KL i MN są równoległe do podstawy AB trójkąta ABC. Sto sunek pól figur KLC, MNLK i ABNM w podanej kolejności wynosi 1/8 : 7. Oblicz |KL| / |MN| / |AB|