7.96. W trójkącie ABC na rysunku obok punkt E należy do boku AC oraz EC |AE| = 1/3 jest ; natomiast punkt F Proste pro stopadłe do podstawy AB i przecho dzące odpowiednio przez punkty EiF odcięły dwa trójkąty, których pola są odpowiednio równe 9 i 2. Oblicz pole trójkąta ABC. środkiem odcinka BC.

7.96. W trójkącie ABC na rysunku obok punkt E należy do boku AC oraz EC |AE| = 1/3 jest ; natomiast punkt F Proste pro stopadłe do podstawy AB i przecho dzące odpowiednio przez punkty EiF odcięły dwa trójkąty, których pola są odpowiednio równe 9 i 2. Oblicz pole trójkąta ABC. środkiem odcinka BC.