7.97. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 40 cm. W trójkąt wpisano koło, które jest styczne do ramion trójkąta w punktach D|E . Wiedząc, że |DE| = 8 cm, oblicz: a) pole trójkąta DEC b) pole czworokąta ABED.

7.97. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 40 cm. W trójkąt wpisano koło, które jest styczne do ramion trójkąta w punktach D|E . Wiedząc, że |DE| = 8 cm, oblicz: a) pole trójkąta DEC b) pole czworokąta ABED.