8.1. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta a w trójkącie prostokątnym na rysunku poniżej: a) b) c) 17 5 12 d) e) f) 8 12 2a

8.1. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta a w trójkącie prostokątnym na rysunku poniżej: a) b) c) 17 5 12 d) e) f) 8 12 2a