8.2. Oblicz długość boku x, zaznaczonego na rysunku poniżej, z dokładnością do 0,1 cm (patrz tabela wartości funkcji trygonometrycznych, str. 261) . a) b) c) 65 degrees 15 cm 10 cm 24 20 cm 20 d) 12 cm e) 1 cm f) X 13 63 degrees 7 cm 58 degrees X

8.2. Oblicz długość boku x, zaznaczonego na rysunku poniżej, z dokładnością do 0,1 cm (patrz tabela wartości funkcji trygonometrycznych, str. 261) . a) b) c) 65 degrees 15 cm 10 cm 24 20 cm 20 d) 12 cm e) 1 cm f) X 13 63 degrees 7 cm 58 degrees X