8.3. Korzystając z danych w trójkącie na rysunku poniżej, oblicz wysokość h 0, 1cn b) 80 h 3 ) c) 6 cm 209 32 degrees 20 cm 60 z do

8.3. Korzystając z danych w trójkącie na rysunku poniżej, oblicz wysokość h 0, 1cn b) 80 h 3 ) c) 6 cm 209 32 degrees 20 cm 60 z do