8.4. Oblicz wszystkie wysokości w trójkącie na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm: al 10 cm b) c) 10 cm 20 110/10 cm 56 62

8.4. Oblicz wszystkie wysokości w trójkącie na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm: al 10 cm b) c) 10 cm 20 110/10 cm 56 62