...

8.104. Wielomian W(x) jest zapisany w postaci iloczynu wielomianów pierwsze go i drugiego stopnia. Podaj stopień wielomianu w(x) i wyznacz pierwiastki tego wielomianu. a) w(x) = (x – 2)(x ^ 2 + 2x + 4) * (5 – 2x) * (x ^ 2 + 1) b) W W(x) = (81x ^ 2 – 4)(x ^ 2 – x – 6) * (3 – x) * (x + 5) c) W(x) = 5x * (2x ^ 2 + x + 1) * (9x ^ 2 – 6x + 1) * (4 + x ^ 2) d) W(x) = (x ^ 2 + 3x + 4)(1 – 2x + 8x ^ 2) * (x ^ 2 – 9); x – 1

8.104. Wielomian W(x) jest zapisany w postaci iloczynu wielomianów pierwsze go i drugiego stopnia. Podaj stopień wielomianu w(x) i wyznacz pierwiastki tego wielomianu. a) w(x) = (x – 2)(x ^ 2 + 2x + 4) * (5 – 2x) * (x ^ 2 + 1) b) W W(x) = (81x ^ 2 – 4)(x ^ 2 – x – 6) * (3 – x) * (x + 5) c) W(x) = 5x * (2x ^ 2 + x + 1) * (9x ^ 2 – 6x + 1) * (4 + x ^ 2) d) W(x) = (x ^ 2 + 3x + 4)(1 – 2x + 8x ^ 2) * (x ^ 2 – 9); x – 1

Zobacz!