8.105. Podaj przykład wielomianu w(x) szóstego stopnia, zapisanego w postaci iloczynowej i którego pierwiastkami są liczby: a) 0, 1, 2, 3, 4, 5 c) – 1, 1, 3 b) – sqrt 5 ,- sqrt 3 ,0, sqrt 3 ); sqrt(5) d) -2.

8.105. Podaj przykład wielomianu w(x) szóstego stopnia, zapisanego w postaci iloczynowej i którego pierwiastkami są liczby: a) 0, 1, 2, 3, 4, 5 c) – 1, 1, 3 b) – sqrt 5 ,- sqrt 3 ,0, sqrt 3 ); sqrt(5) d) -2.