...

8.106. Sprawdź, nie wykonując dzielenia, czy wielomian W W(x) dwumian P(x) , jeśli: a) W(x) = x ^ 3 – 3x ^ 2 + 4x – 12 b) W(x) = 2x ^ 4 + 3x ^ 3 + 2x ^ 2 + x – 14 c) W(x) = 5x ^ 5 – 3x ^ 3 – 2x + 9 d) W(x) = – 3x ^ 7 + 8x ^ 5 + 4x ^ 2 + 1; p(x) = x – 3; P(x) = x + 2; P(x) = x – 1; P(x) = x + 1 .

8.106. Sprawdź, nie wykonując dzielenia, czy wielomian W W(x) dwumian P(x) , jeśli: a) W(x) = x ^ 3 – 3x ^ 2 + 4x – 12 b) W(x) = 2x ^ 4 + 3x ^ 3 + 2x ^ 2 + x – 14 c) W(x) = 5x ^ 5 – 3x ^ 3 – 2x + 9 d) W(x) = – 3x ^ 7 + 8x ^ 5 + 4x ^ 2 + 1; p(x) = x – 3; P(x) = x + 2; P(x) = x – 1; P(x) = x + 1 .

Zobacz!