...

8.107. Wyznacz liczbę k, dla której wielomian W P(x) , jeśli: a) W(x) = 2x ^ 3 – (3k + 2) * x ^ 2 + 6kx – 18 b) W(x) = x ^ 3 – (4k + 3) * x ^ 2 + (6k – 1) * x + 25 c) W W(x) = 2x ^ 3 + 3k ^ 2 * x ^ 2 + kx – 20 d) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – k ^ 2 * x + 5k + 7; w(x) jest podzielny przez dwumian P(x) = x + 3; P(x) = x – 5; P(x) = x – 2; P(x) = x + 3 .

8.107. Wyznacz liczbę k, dla której wielomian W P(x) , jeśli: a) W(x) = 2x ^ 3 – (3k + 2) * x ^ 2 + 6kx – 18 b) W(x) = x ^ 3 – (4k + 3) * x ^ 2 + (6k – 1) * x + 25 c) W W(x) = 2x ^ 3 + 3k ^ 2 * x ^ 2 + kx – 20 d) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – k ^ 2 * x + 5k + 7; w(x) jest podzielny przez dwumian P(x) = x + 3; P(x) = x – 5; P(x) = x – 2; P(x) = x + 3 .

Zobacz!