...

8.108. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W(x) wiedząc, że wielomian W(x) jest podzielny przez P(x) jeśli: a) w(x) = 3x ^ 3 + 20x ^ 2 + 11x – 6 b) w(x) = 2x ^ 3 – 10x ^ 2 + 10x – 8 c) w(x) = 2x ^ 3 – 3x ^ 2 – 20x + 21 d) w(x) = 8x ^ 3 – 6x ^ 2 – 18x – 4 e) W(x) = x ^ 3 – 4x ^ 2 – 3x + 18 f) w(x) = x ^ 3 + 2x – 3; P(x) = x + 1; P(x) = x – 4; p(x) = x + 3; P(x) = x – 2; P(x) = x – 3; P(x) = x – 1 . Dany jest wielomian w(x) i liczba c. Wykaż, że liczba c jest pierwiastk wielomianu W W(x) istnieją. . Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu

8.108. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W(x) wiedząc, że wielomian W(x) jest podzielny przez P(x) jeśli: a) w(x) = 3x ^ 3 + 20x ^ 2 + 11x – 6 b) w(x) = 2x ^ 3 – 10x ^ 2 + 10x – 8 c) w(x) = 2x ^ 3 – 3x ^ 2 – 20x + 21 d) w(x) = 8x ^ 3 – 6x ^ 2 – 18x – 4 e) W(x) = x ^ 3 – 4x ^ 2 – 3x + 18 f) w(x) = x ^ 3 + 2x – 3; P(x) = x + 1; P(x) = x – 4; p(x) = x + 3; P(x) = x – 2; P(x) = x – 3; P(x) = x – 1 . Dany jest wielomian w(x) i liczba c. Wykaż, że liczba c jest pierwiastk wielomianu W W(x) istnieją. . Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu 

Zobacz!