...

8.110. Wykaż, że liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W pierwiastki wielomianu Jw * (x) = x ^ 5 + 2x ^ 4 + 2x ^ 3 + 4x ^ 2 – 3x – 6; w(x) = x ^ 5 – x ^ 4 + 3x ^ 3 – 3x ^ 2 + 2x – 2; w(x) = 2x ^ 3 + 2x ^ 4 – 20x ^ 3 – 20x ^ 2 + 18x + 18; w(x) = x ^ 3 – 2x ^ 4 – 15x ^ 3 + 30x ^ 2 – 16x + 32 pozostale W(x) , o ile istnieją. c = – 2; c = 1; mathfrak c =-1; c = 2

8.110. Wykaż, że liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W pierwiastki wielomianu Jw * (x) = x ^ 5 + 2x ^ 4 + 2x ^ 3 + 4x ^ 2 – 3x – 6; w(x) = x ^ 5 – x ^ 4 + 3x ^ 3 – 3x ^ 2 + 2x – 2; w(x) = 2x ^ 3 + 2x ^ 4 – 20x ^ 3 – 20x ^ 2 + 18x + 18; w(x) = x ^ 3 – 2x ^ 4 – 15x ^ 3 + 30x ^ 2 – 16x + 32 pozostale W(x) , o ile istnieją. c = – 2; c = 1; mathfrak c =-1; c = 2

Zobacz!