...

8.111. Wyznacz liczbę a, dla której liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W Dla obliczonej wartości a, podaj pozostałe pierwiastki tego w(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – x + a D) w(x) = 3x ^ 3 – (4a + 5) * x ^ 2 + 28x – 4a , c = 1; c = 2 jest podzielny przez podany obok wielomianu dwumian. W(x) wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W W(x) . a) w(x) = 4x ^ 3 + 5x ^ 2 + ax – 2

8.111. Wyznacz liczbę a, dla której liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W Dla obliczonej wartości a, podaj pozostałe pierwiastki tego w(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – x + a D) w(x) = 3x ^ 3 – (4a + 5) * x ^ 2 + 28x – 4a , c = 1; c = 2 jest podzielny przez podany obok wielomianu dwumian. W(x) wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W W(x) . a) w(x) = 4x ^ 3 + 5x ^ 2 + ax – 2

Zobacz!