8.112. Wielomian Oblicz a. Następnie x + 1/4 b) w(x)=4x^ 3 +6ax^ 2 +(4a+2)x-12,; x – 1/2

8.112. Wielomian Oblicz a. Następnie x + 1/4 b) w(x)=4x^ 3 +6ax^ 2 +(4a+2)x-12,; x – 1/2