...

8.113. Liczby x 1 ix 2 są pierwiastkami wielomianu W(x) znajdź trzeci pierwiastek wielomianu W(x) a) w(x) = x ^ 3 – (a + b) * x ^ 2 – (a – b) * x + 3 , b) w(x) = 2x ^ 3 + (a + b) * x ^ 2 + (5b + 2a) * x – 8 . Oblicz a i b. Następnie x 1 =1 , x 2 =3; x 1 =4 , x 2 =^ – 1 2

8.113. Liczby x 1 ix 2 są pierwiastkami wielomianu W(x) znajdź trzeci pierwiastek wielomianu W(x) a) w(x) = x ^ 3 – (a + b) * x ^ 2 – (a – b) * x + 3 , b) w(x) = 2x ^ 3 + (a + b) * x ^ 2 + (5b + 2a) * x – 8 . Oblicz a i b. Następnie x 1 =1 , x 2 =3; x 1 =4 , x 2 =^ – 1 2

Zobacz!