8.114. Oblicz wartości współczynników a i b wielomianu W W(x) wiedząc, że wie lomian ten jest podzielny przez podany obok trójmian kwadratowy P(x) . Podaj wszystkie pierwiastki wielomianu W(x) . a) W(x) = x ^ 3 + a * x ^ 2 – bx + 6 b) W(x) = 3x ^ 3 + a * x ^ 2 – 15x + b; P(x) = (x – 1)(x – 2); P(x) = 3x ^ 2 + 11x – 4

8.114. Oblicz wartości współczynników a i b wielomianu W W(x) wiedząc, że wie lomian ten jest podzielny przez podany obok trójmian kwadratowy P(x) . Podaj wszystkie pierwiastki wielomianu W(x) . a) W(x) = x ^ 3 + a * x ^ 2 – bx + 6 b) W(x) = 3x ^ 3 + a * x ^ 2 – 15x + b; P(x) = (x – 1)(x – 2); P(x) = 3x ^ 2 + 11x – 4