8.115. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n wielomian W(x) = n * x ^ (n + 1) – (n – 1) * x ^ n – 1jes podzielny przez dwumian x – . x – 1 0

8.115. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n wielomian W(x) = n * x ^ (n + 1) – (n – 1) * x ^ n – 1jes podzielny przez dwumian x – . x – 1 0