8.116. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n wielomian W(x) = x ^ (2n – 1) + (n – 1) * x ^ 2 + nx + 2; x + 1 wielomianu. W(x) Następnie wyznacz W(x)

8.116. Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n wielomian W(x) = x ^ (2n – 1) + (n – 1) * x ^ 2 + nx + 2; x + 1 wielomianu. W(x) Następnie wyznacz W(x)