8.117. Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu w(x) , jeśli: a) W(x) = x ^ 3 + 4x ^ 2 + x – 6 c) W(x) = 2x ^ 3 – 5x ^ 2 – 2x + 5 e) W(x) = x ^ 4 + x ^ 3 – 11x ^ 2 – 9x + 18 b) w(x) = 2x ^ 3 – 2x ^ 2 – 2x – 4 d) W(x) = 3x ^ 3 + 7x ^ 2 – 4 f) w(x) = 5x ^ 4 + 15x ^ 3 – 19x ^ 2 + 3x – 4 . D

8.117. Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu w(x) , jeśli: a) W(x) = x ^ 3 + 4x ^ 2 + x – 6 c) W(x) = 2x ^ 3 – 5x ^ 2 – 2x + 5 e) W(x) = x ^ 4 + x ^ 3 – 11x ^ 2 – 9x + 18 b) w(x) = 2x ^ 3 – 2x ^ 2 – 2x – 4 d) W(x) = 3x ^ 3 + 7x ^ 2 – 4 f) w(x) = 5x ^ 4 + 15x ^ 3 – 19x ^ 2 + 3x – 4 . D