8.118. Wykaż, że wielomian W(x) = 4x ^ 4 + 4x ^ 3 + 11x ^ 2 – x – 3 nie ma pierwiastków całkowitych. D

8.118. Wykaż, że wielomian W(x) = 4x ^ 4 + 4x ^ 3 + 11x ^ 2 – x – 3 nie ma pierwiastków całkowitych. D