8.119. Wykaż, że wielomian W(x) = x ^ 3 + 6x ^ 2 + 3x – 10r ma tylko całkowite pierwiastki.

8.119. Wykaż, że wielomian W(x) = x ^ 3 + 6x ^ 2 + 3x – 10r ma tylko całkowite pierwiastki.