8.120. Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu w(x) . a) W(x) = 1/4 * x ^ 3 – 1/2 * x ^ 2 – x + 2 c) W(x) = 1/2 * x ^ 3 + 5/2 * x ^ 2 + 5x + 12 b) w(x) = 1/3 * x ^ 3 – 7/3 * x + 2 d) w(x) = 1/2 * x ^ 4 + x ^ 3 – 13/2 * x ^ 2 – 7x + 12

8.120. Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu w(x) . a) W(x) = 1/4 * x ^ 3 – 1/2 * x ^ 2 – x + 2 c) W(x) = 1/2 * x ^ 3 + 5/2 * x ^ 2 + 5x + 12 b) w(x) = 1/3 * x ^ 3 – 7/3 * x + 2 d) w(x) = 1/2 * x ^ 4 + x ^ 3 – 13/2 * x ^ 2 – 7x + 12