8.121. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu w(x) ma pierwiastek całkowity. a) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – 3x – 10 c) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – 15x – 36 e) W(x) = 2x ^ 3 + 4x – 24 wiedząc, że ten wielomian b) w(x) = 3x ^ 3 + 8x ^ 2 + 3x – 2 d) W(x) = – 2x ^ 3 + 28x – 16 f) w(x) = x ^ 5 – x ^ 4 + 2x ^ 3 – 2x ^ 2 + x – 1 g) w(x) = 4x ^ 5 – 8x ^ 4 – 4x ^ 3 + 8x ^ 2 + x – 2 h) W(x) = x ^ 5 – x ^ 4 – x ^ 3 + x ^ 2 – 6x + 6 D

8.121. Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu w(x) ma pierwiastek całkowity. a) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – 3x – 10 c) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 – 15x – 36 e) W(x) = 2x ^ 3 + 4x – 24 wiedząc, że ten wielomian b) w(x) = 3x ^ 3 + 8x ^ 2 + 3x – 2 d) W(x) = – 2x ^ 3 + 28x – 16 f) w(x) = x ^ 5 – x ^ 4 + 2x ^ 3 – 2x ^ 2 + x – 1 g) w(x) = 4x ^ 5 – 8x ^ 4 – 4x ^ 3 + 8x ^ 2 + x – 2 h) W(x) = x ^ 5 – x ^ 4 – x ^ 3 + x ^ 2 – 6x + 6 D