8.122. Wykaż, że jeśli ma pierwiastek, będący liczbą pierwszą, to wielomian całkowite. a in Z oraz wielomian w(x)=x^ 4 +2x^ 3 -4x^ 2 +ax**2; W(x) ma dwa pierwiastki D

8.122. Wykaż, że jeśli ma pierwiastek, będący liczbą pierwszą, to wielomian całkowite. a in Z oraz wielomian w(x)=x^ 4 +2x^ 3 -4x^ 2 +ax**2; W(x) ma dwa pierwiastki D