8.123. Wykaż, że jeśli oraz wielomian W(x) = x ^ 3 + a * x ^ 2 + x – 12ma pier stek, który jest nieparzystą liczbą pierwszą, to reszta z dzielenia wielomianu a in Z przez x – 1 jest równa -12. D

8.123. Wykaż, że jeśli oraz wielomian W(x) = x ^ 3 + a * x ^ 2 + x – 12ma pier stek, który jest nieparzystą liczbą pierwszą, to reszta z dzielenia wielomianu a in Z przez x – 1 jest równa -12. D