8.124. Współczynniki a i b wielomianu W(x) = x ^ 4 + a * x ^ 3 + b * x ^ 2 – 5x + 6sa całkowitymi, a dwa pierwiastki wielomianu W W(x) są liczbami pierwszymi. a) Oblicz a i b. b) Wykaż, że wielomian W(x) ma tylko dwa pierwiastki. licz ma trzy całkowite pierwiastki. Wiedząc, w(x) . w(x) = x ^ 3 – a * x ^ 2 – x + 5 ze o jest liczbą pierwszą, wyznacz pierwiastki wielomianu W Rozkładanie wielomianów na czynniki

8.124. Współczynniki a i b wielomianu W(x) = x ^ 4 + a * x ^ 3 + b * x ^ 2 – 5x + 6sa całkowitymi, a dwa pierwiastki wielomianu W W(x) są liczbami pierwszymi. a) Oblicz a i b. b) Wykaż, że wielomian W(x) ma tylko dwa pierwiastki. licz

ma trzy całkowite pierwiastki. Wiedząc, w(x) . w(x) = x ^ 3 – a * x ^ 2 – x + 5 ze o jest liczbą pierwszą, wyznacz pierwiastki wielomianu W Rozkładanie wielomianów na czynniki