8.129 Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias. a) 5x ^ 2 * (x – 1) + 7x * (1 – x) + 2(x – 1) c) (4x – 1) ^ 2 * x + (1 – 4x) * x ^ 2 – (4x – 1) e) (- 1 – x)(x ^ 2 – 1) – (x + 1) ^ 2 b) – 2x ^ 2 * (2 – x) + 3x * (x – 2) + 2(2 – x) d) x(x + 5) – x ^ 2 * (x + 5) – 2(- x – 5) f) (x ^ 2 – 9) * x – (x – 3) ^ 2

 8.129 Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias. a) 5x ^ 2 * (x – 1) + 7x * (1 – x) + 2(x – 1) c) (4x – 1) ^ 2 * x + (1 – 4x) * x ^ 2 – (4x – 1) e) (- 1 – x)(x ^ 2 – 1) – (x + 1) ^ 2 b) – 2x ^ 2 * (2 – x) + 3x * (x – 2) + 2(2 – x) d) x(x + 5) – x ^ 2 * (x + 5) – 2(- x – 5) f) (x ^ 2 – 9) * x – (x – 3) ^ 2