8.128. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias. a) 4x ^ 4 – 4x ^ 3 + x ^ 2 c) x(3x ^ 2 + 1) – 4(3x ^ 2 + 1) e) (2x – 5) * x ^ 2 – 3x * (2x – 5) b) (x ^ 2 + 2)(2x – 3) + 5x * (x ^ 2 + 2) d) ( (5x – 1)(x ^ 2 + 1) + (5x – 1)(6 – 2x ^ 2) f) 9(x – 4) + (x – 4) * x ^ 2 + 6x * (x – 4)

8.128. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias. a) 4x ^ 4 – 4x ^ 3 + x ^ 2 c) x(3x ^ 2 + 1) – 4(3x ^ 2 + 1) e) (2x – 5) * x ^ 2 – 3x * (2x – 5) b) (x ^ 2 + 2)(2x – 3) + 5x * (x ^ 2 + 2) d) ( (5x – 1)(x ^ 2 + 1) + (5x – 1)(6 – 2x ^ 2) f) 9(x – 4) + (x – 4) * x ^ 2 + 6x * (x – 4)