8.127. Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia. a) – x ^ 3 + 3x ^ 2 – 3x + 1 e) 1 + 8x ^ 3; (x – 5) ^ 3 – 8x ^ 3 b) 8x ^ 3 + 36x ^ 2 + 54x + 27 d) 216x ^ 3 – 125 f) 27x ^ 3 – (2x + 1) ^ 3

8.127. Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia. a) – x ^ 3 + 3x ^ 2 – 3x + 1 e) 1 + 8x ^ 3; (x – 5) ^ 3 – 8x ^ 3 b) 8x ^ 3 + 36x ^ 2 + 54x + 27 d) 216x ^ 3 – 125 f) 27x ^ 3 – (2x + 1) ^ 3