8.126. Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia. 625x ^ 4 – 1 c) – 4 – 20x ^ 2 – 25x ^ 4 e) (x – 4) ^ 2 – (2x + 1) ^ 2 b) x ^ 4 – 2x ^ 2 + 1 d) 81x ^ 4 – 16; 9x ^ 2 – 6x + 1 – (2x + 5) ^ 2

8.126. Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia. 625x ^ 4 – 1 c) – 4 – 20x ^ 2 – 25x ^ 4 e) (x – 4) ^ 2 – (2x + 1) ^ 2 b) x ^ 4 – 2x ^ 2 + 1 d) 81x ^ 4 – 16; 9x ^ 2 – 6x + 1 – (2x + 5) ^ 2