8.131. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów. a) x ^ 3 + 3x ^ 2 – 4x – 12 c) 3x ^ 3 – 6x ^ 2 + 4x – 8 e) 4x ^ 3 + 4x ^ 2 – x – 1 b) 7x ^ 3 + 2x ^ 2 – 21x – 6 d) x ^ 3 – x ^ 2 + x – 1 f) – 9x ^ 3 – 18x ^ 2 + x + 2

8.131. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów. a) x ^ 3 + 3x ^ 2 – 4x – 12 c) 3x ^ 3 – 6x ^ 2 + 4x – 8 e) 4x ^ 3 + 4x ^ 2 – x – 1 b) 7x ^ 3 + 2x ^ 2 – 21x – 6 d) x ^ 3 – x ^ 2 + x – 1 f) – 9x ^ 3 – 18x ^ 2 + x + 2