8.132. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów. a) 9x ^ 3 – 4x ^ 2 – 27x + 12 c) 16x ^ 3 + 16x ^ 2 – 4x – 4 e) 3x ^ 3 – 7x ^ 2 – 27x + 63 b) 5x ^ 3 – 4x ^ 2 – 5x + 4 d) 18x ^ 3 + 9x ^ 2 – 18x – 9 f) 10x ^ 3 + 15x ^ 2 + 8x + 12

8.132. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów. a) 9x ^ 3 – 4x ^ 2 – 27x + 12 c) 16x ^ 3 + 16x ^ 2 – 4x – 4 e) 3x ^ 3 – 7x ^ 2 – 27x + 63 b) 5x ^ 3 – 4x ^ 2 – 5x + 4 d) 18x ^ 3 + 9x ^ 2 – 18x – 9 f) 10x ^ 3 + 15x ^ 2 + 8x + 12