8.133. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów. a) – 3x ^ 3 – 4x ^ 2 + 12x + 16 c) – 4x ^ 3 + 2x ^ 2 – 6x + 3 e) 2x ^ 4 + 3x ^ 3 – 2x ^ 2 – 3x b) 20x ^ 3 + 12x ^ 2 – 45x – 27 d) – 6x ^ 3 – 16x ^ 2 + 3x + 8 f) 3x ^ 4 – x ^ 3 – 15x ^ 2 + 5x

 8.133. Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów. a) – 3x ^ 3 – 4x ^ 2 + 12x + 16 c) – 4x ^ 3 + 2x ^ 2 – 6x + 3 e) 2x ^ 4 + 3x ^ 3 – 2x ^ 2 – 3x b) 20x ^ 3 + 12x ^ 2 – 45x – 27 d) – 6x ^ 3 – 16x ^ 2 + 3x + 8 f) 3x ^ 4 – x ^ 3 – 15x ^ 2 + 5x