8.134. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) x ^ 4 + 2x ^ 3 – x – 2 c) x ^ 4 – x ^ 3 – 27x + 27 e) 8x ^ 4 + 8x ^ 3 – x – 1 b) 8x ^ 4 + 24x ^ 3 + x + 3 d) 125x ^ 4 – 125x ^ 3 – 8x + 8 f) 3x ^ 4 + 2x ^ 3 – 24x – 16

8.134. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) x ^ 4 + 2x ^ 3 – x – 2 c) x ^ 4 – x ^ 3 – 27x + 27 e) 8x ^ 4 + 8x ^ 3 – x – 1 b) 8x ^ 4 + 24x ^ 3 + x + 3 d) 125x ^ 4 – 125x ^ 3 – 8x + 8 f) 3x ^ 4 + 2x ^ 3 – 24x – 16