8.135. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) ( (x + 2)(x + 2) – 4x – 8 c) 2x – 14 + 5(x – 7) * x ^ 2 e) 2x + 3 – (4x + 6)(2x – 3) b) (x – 3)(x + 3) – 4x + 12 d) 3x ^ 3 – 4x ^ 2 – (3x – 4) ^ 2 f) 2 + x + (4 + 2x) ^ 2

8.135. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) ( (x + 2)(x + 2) – 4x – 8 c) 2x – 14 + 5(x – 7) * x ^ 2 e) 2x + 3 – (4x + 6)(2x – 3) b) (x – 3)(x + 3) – 4x + 12 d) 3x ^ 3 – 4x ^ 2 – (3x – 4) ^ 2 f) 2 + x + (4 + 2x) ^ 2